fbpx

Polityka ochrony danych osobowych

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę internetową Manufaktura Mieszkań (https://manufakturamieszkan.com) przez firmę Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Niedziałkowskiego 10/45 61-578 Poznań, która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

1.3. Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. Przetwarzanie Danych Osobowych

2.1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:

2.1.1. podczas korzystania ze strony:

2.1.2. podczas wypełniania formularza kontaktowego i formularza zgłoszenia oferty

2.2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:

2.2.1. odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej,

2.2.2. zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody umieszczonej pod formularzem kontaktowym oraz kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie

Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:

2.3.1. w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Serwisu,

2.3.2. w celach marketingowych i statystycznych,

2.3.3. w celu odpowiedzi na pytanie,

2.3.4. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

2.3.5. w celach statystycznych.

2.4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

  1. Przekazywanie Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.

3.2. Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.

3.3. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

  1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

4.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.

4.3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.

4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4.5. W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pisemnie na adres Niedziałkowskiego 10/45 61-578 Poznań.

  1. Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki

5.1. Firma Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:

5.1.1. Firma Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.

5.1.2. Wszystkie osoby współpracujące z firmą Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.

5.1.3. Strona obsługuje bezpieczny protokół https.

5.2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

  1. Ciasteczka (cookies)

6.1. Firma Manufaktura Mieszkań Sp. z o.o. podczas samego korzystania z Serwisu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Serwisu.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

6.4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na stronie internetowej bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

6.6. Na niniejszej stronie internetoej stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

  1. Inne strony internetowe

7.1. W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

7.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

7.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

7.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

  1. Pytania i zastrzeżenia

8.1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: Niedziałkowskiego 10/45 61-578 Poznań, email: biuro@manufakturamieszkan.com

  1. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.