Jeżeli chodzi o formy własności, z którymi najczęściej możemy spotkać się na rynku nieruchomości, to wyróżniamy: pełną własności oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Pierwsze z nich, czyli pełna własności, nazywana też odrębną własnością, jest prawem, które daje największe uprawnienia osobie, która je posiada. W praktyce oznacza to, że właściciel takiego mieszkania może z niego korzystać i dowolnie dysponować, pod warunkiem, że nie narusza obowiązującego prawa i nie czyni uciążliwym korzystania z lokali innym mieszkańcom. Obecnie, prawo własności jest prawem najczęściej występującym na rynku nieruchomości, przede wszystkim w przypadku lokali usytuowanych w nowym budownictwie.

Jeżeli chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to jest to ograniczone prawo rzeczowe, co oznacza, że posiadanie tego prawa pozwala na korzystanie z rzeczy cudzej, czyli w tym przypadku z mieszkania. Ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu możemy mieć do czynienia w przypadku rynku wtórnego, przy kupnie lokali usytuowanych w budynkach starszych, z lat 50-80. Jest to pozostałość po czasach PRL, kiedy to właśnie poprzez spółdzielnie mieszkaniowe, państwo zapewniało ludności potrzeby mieszkaniowe. Od 31 lipca 2007r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jednakże, jeśli prawo to zostało wcześniej ustanowione, to nadal funkcjonuje w obrocie nieruchomościami i można je nabyć.

Zarówno prawo własności jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, a umowa ich zbycia musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Obydwa prawa podlegają także dziedziczeniu, a jego zasady są identyczne, możliwe jest także wynajęcie lokalu i pobieranie pożytków w formie czynszu. Mieszkania własnościowe jak i będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu można zapisać w testamencie, czy przekazać w formie darowizny. Poza tym, w przypadku egzekucji komorniczej, możliwe jest zajęcie majątku w postaci własności jak i spółdzielczego prawa do lokalu. Jeżeli mówimy o podobieństwach pomiędzy lokalem będącym przedmiotem prawa własności oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to należy wspomnieć także o cenach. Porównując ceny ofertowe mieszkań podobnych, ale będących przedmiotem innych praw, zauważyć można, że znajdują się one na bardzo zbliżonym do siebie poziomie.

Podstawową różnicą pomiędzy prawem własności, a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu jest fakt, że w przypadku prawa własności to my jesteśmy właścicielami lokalu, mamy do niego pełnię praw, a dodatkowo dysponujemy udziałami w części budynku oraz w gruncie, na którym stoi budynek. Natomiast w spółdzielczym własnościowym prawie, jako jego posiadacze nabywamy nieograniczone prawo do dysponowania lokalem, ale to spółdzielnia jest formalnym właścicielem zarówno mieszkania, jak i gruntu, a posiadanie prawa daje możliwość korzystania z lokalu i dysponowania nim w dowolny sposób.

Drugą ważną różnicą, pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a pełną własnością, jest fakt, że w tym pierwszym przypadku nie ma obowiązku zakładania dla mieszkania księgi wieczystej, choć oczywiście można to zrobić. I jest to niezbędne wtedy, jeśli taki lokal będzie miał stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Dlatego też dla osób chcących finansować zakup nieruchomości z jego pomocą, to fakt istnienia księgi wieczystej będzie istotny.

To właśnie brak obowiązku posiadania księgi wieczystej w przypadku lokali będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa, może być wadą. Zakładanie księgi wieczystej jest procesem czasochłonnym i wiąże się z dodatkowymi kosztami. (ale nie jest niemożliwe zwłaszcza z pośrednikiem, który przeprowadzi was przez cały proces). Poza tym często problematyczną kwestią może być nieuregulowany stan prawny gruntu, na którym znajduje się budynek. Z którym mamy do czynienia, gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie dysponuje prawem własności do gruntu. I w takim wypadku skutkować to będzie niemożliwością założenia księgi wieczystej no i co za tym idzie brakiem możliwości uzyskania kredytu hipotecznego.

Jako główny plus posiadania mieszkania własnościowego wyróżnić można, to, że wszystkie decyzje związane z rozporządzaniem mieszkaniem możemy podejmować samodzielnie. Nie musimy o niczym informować spółdzielni, nawet jeżeli chcemy udostępnić nasz lokal pod działalność gospodarczą.

W przypadku mieszkań będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jako największą zaletę z pewnością można wyróżnić ich lokalizację. Z racji tego, że lokale w zasobach spółdzielni były budowane już jakiś czas temu, gdy łatwiejsze było pozyskanie pod budowę terenów znajdujących się często w samych centrach miast, to teraz ich usytuowanie może być bardziej atrakcyjne w porównaniu do mieszkań w nowym budownictwie, ale położonych na obrzeżach miast.