Depozyt notarialny- czym jest i dlaczego warto się na niego zdecydować? 

Depozyt notarialny najczęściej używany jest w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Pieniądze, które notariusz przyjmuje w ramach depozytu, zostaną przekazane sprzedawcy w momencie, gdy ten wywiąże się z zapisów, które zostały zawarte w umowie.

To sposób zabezpieczenia transakcji, gwarantuje bowiem, że druga strona umowy dysponuje wystarczającą kwotą do jej zawarcia. Stosuje się go przy umowie sprzedaży, aby zabezpieczyć zapłatę ceny.

Kto jest za niego odpowiedzialny? 

Notariusz w ramach dokonywanych czynności notarialnych może przyjąć na przechowanie umówioną kwotę sprzedaży, aby następnie po zawarciu umowy sprzedaży wydać ją sprzedającemu. Notariusz może tylko przechowywać otrzymane środki, nie ma prawa nimi zarządzać.

Gdzie składa się fundusze na depozyt? 

Depozyt notarialny można złożyć tylko w kancelarii, w której dokonywane są czynności prawne. Pieniądze przechowywane są na specjalnym rachunku bankowym prowadzonym przez notariusza. Co ważne, środki są całkowicie bezpieczne!

Jak wygląda to w praktyce? 

Notariusz sporządza protokół z przyjęcia depozytu, zawarte są w nim podstawowe dane stron oraz warunki wydania depozytu (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży środki wpływają do sprzedającego, zaś w przypadku nie zawarcia tej umowy wracają do kupującego.) Wydanie depozytu sprzedającego następuje po podpisaniu aktu notarialnego oraz protokołu wydania środków z depozytu notarialnego.